new economy

Netwerk Vlaanderen

Netwerk Vlaanderen vzw voert campagne tegen onverantwoorde en schadelijke investeringen van banken en pleit voor duurzame investeringen die bijdragen aan een mens- en milieuvriendelijke samenleving. Netwerk Vlaanderen streeft naar een rechtvaardige samenleving.

Netwerk Vlaanderen

The NGO Netwerk Vlaanderen promotes an environmentally and socially responsible approach to money, and strives for a just society.