government & ngo

Netwerk Rentevrij

Netwerk Rentevrij cvba is een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk en biedt rentevrije leningen aan initiatieven met een maatschappelijke meerwaarde.

Netwerk Rentevrij is een initiatief van Netwerk Vlaanderen, Ethias en het Kringloopfonds.

Netwerk Vlaanderen

Netwerk Vlaanderen vzw voert campagne tegen onverantwoorde en schadelijke investeringen van banken en pleit voor duurzame investeringen die bijdragen aan een mens- en milieuvriendelijke samenleving. Netwerk Vlaanderen streeft naar een rechtvaardige samenleving.

Netwerk Rentevrij

Netwerk Rentevrij cvba so is a cooperative company with a social purpose and provides interest-free loans to initiatives with a social value.

Netwerk Vlaanderen

The NGO Netwerk Vlaanderen promotes an environmentally and socially responsible approach to money, and strives for a just society.

Torekes Website

Torekes is an experimental project by Netwerk Vlaanderen vzw, introducing social complementary currency ("Toreke") in context of one neighbourhood: Rabot-Blaisantvest in Ghent, Belgium.

Openadviser was engaged to build a user friendly website based on Drupal combined with easy to use content management and a custom back-end management system to keep track of transactions and participants using "Torekes".